U Putka. Podróże bliższe i dalsze…

Rysunek inspirowany tekstem “Magiczny świat Putka”.