U Putka. Podróże bliższe i dalsze…

Rysunek inspirowany tekstem „Magiczny świat Putka”.