Dla zbłąkanych…

Mapa uzupełnia teksty: „Historia pewnej znajomości” oraz „Zając, bez Brody, na salonach”.