Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu

20 maja 2019 grupa artystyczna 2wilki reprezentowana przez Karoliną Grabarczyk i Rafała Grabarczyka pojawiła się w Wałbrzychu z warsztatami O WILKACH MOWA, A WILKI TUTAJ na zaproszenie pani Arlety Wojciechowskiej – zastępcy dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami”.

Warsztaty zostały zrealizowane w ramach projektu „Duże sprawy małych ludzi”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Uczniowe klasy drugiej wzięli udział w zajęciach wokół „Czarnej książki kolorów” (Menena Cottin i Rosana Faria), mierząc się z trudnym tematem niepełnosprawności, a zwłaszcza z rzeczywistością, w której żyją osoby niewidome. Warsztaty odbyły się w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Biblioteka pod Atlantami”.

Uczniowie klasy piątej przyglądali się niezwykłym dzieciom z książki „I ty możesz zmienić świat” (Karolina Grabarczyk i Nika Jaworowska-Duchlińska), dotykającym ich problemom, prawom dziecka oraz sobie nawzajem, szukając cech charakteru, które w sobie lubią i uważają za ważne. Warsztaty odbyły się w Multimedialnej Filii Bibliotecznej przy ulicy Kasztelańskiej.

Zajęcia prowadziła: Karolina Grabarczyk

„Czarna książka kolorów” w Bibliotece pod Atlantami

zdjęcia: Rafał Grabarczyk

„I ty możesz zmienić świat” w Multimedialnej Filii Bibliotecznej

tekst: Karolina Grabarczyk
zdjęcia: Rafał Grabarczyk