Milcząca Trójka

Rysunek inspirowany tekstem „Galeria postaci zmyślonych: Maurycy Małomówny”.