Milcząca Trójka

Rysunek inspirowany tekstem “Galeria postaci zmyślonych: Maurycy Małomówny”.